ONDERZOEKSRESULTATEN STOELMASSAGE

Wij willen graag weten wat het effect van onze stoelmassages is op de gezondheid en vitaliteit van onze klanten en haar medewerkers. Daarom vragen wij regelmatig aan de eindgebruiker wat hun ervaring is en hoe zij zich voelen na het ondergaan van een stoelmassage. Dit is zeer waardevolle informatie voor ons en onze (toekomstige) klanten.

STOELMASSAGE

BEWEZEN EFFECTIEF

Uit ons klantonderzoek naar het resultaat van stoelmassage wijst uit dat medewerkers:

  • zich energieker voelen
  • zich beter kunnen concentreren
  • een afname van nek-, rug- en schouderklachten ervaren
  • minder hoofdpijn hebben
  • zich meer ontspannen voelen
  • een verhoging van motivatie en productiviteit ervaren

94% VAN DE RESPONDENTEN CONSTATEERT EEN DUIDELIJKE AFNAME VAN SPANNINGSKLACHTEN

Een afname van spanningsklachten (onder andere pijnlijke nek-, rug-, arm- en schouderspieren en hoofdpijn) vermindert het risico op ziekteverzuim.

96% van de respondenten bevestigt dat stoelmassage ontspant

Ontspanning is nodig om lichaam en geest te laten herstellen van inspanning. Door het lichaam de tijd te geven om bij te komen voorkom je dat spanning en vermoeidheid zich opbouwen. Men kan veel meer aan wanneer men tussendoor ontspant waardoor het makkelijker is om met werkdruk en stress om te gaan.

71% van de respondenten ervaart een toename in het concentratievermogen

Concentratieverlies wordt als eerste veroorzaker van bedrijfsongevallen genoemd (www.veiligheidskunde.nl). Dit maakt betere concentratie en focus een zeer krachtige en gewenste bijdrage aan verzuimpreventie op de werkplek.

Wil jij ook graag weten wat de overige resultaten zijn van ons eigen onderzoek?

Bewezen resultaat bij onderzoeken stoelmassage op het werk

Stress en RSI kosten de samenleving naar schatting jaarlijks 6 miljard euro, aldus het onderzoeksbureau TNO. Dit komt mede doordat ieder jaar twee tot vier procent van de werknemers zich ziekmeldt wegens de hoge werkdruk en stress op de werkvloer. Gelukkig kunnen stoelmassages deze klachten doen afnemen. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat stoelmassages op het werk positief effect hebben op RSI-klachten, op het concentratievermogen en bij stress op de werkvloer.

Uitvoerder onderzoekEffect stoelmassages op stress, spanning en concentratieproblemenEffect stoelmassages op gezondheidsklachten (zoals RSI)
Eigen onderzoek MassageProfs96% van de respondenten vindt een stoelmassage ontspannend

71% van de respondenten ervaart een toename van het concentratievermogen

94% van de respondenten merkt een duidelijke afname in pijnlijke nek-, rug-, arm- of schouderspieren en hoofdpijn.
Joy Fang (voormalig bestuurslid beroepsvereniging stoelmasseurs) in opdracht van Rechtbank Haarlem, 2001/2002Spanningslevel met 87,5% afgenomen

Helderheid van denken met 79,9% toegenomen

Impact van werkdruk met 80,4% afgenomen

Klachten sterk afgenomen: 40,5%

Klachten verdwenen: 30,4%

Ton van Attekum (RSI Kenniscentrum) in opdracht van Universiteit MaastrichtAfname spanningsklachten: 67%

Afname klachtenniveau: 59%

RSI-klachten afgenomen bij 63% van de werknemers

Klachtenniveau daalt met 52%

Touch Research Institute in opdracht van Universiteit van Miami, 1996Toename snelheid en nauwkeurigheid bij werkzaamheden

Significante verlaging werkstress

Niet van toepassing

Onderzoek door universiteiten

Ook de universiteiten van Maastricht en Miami hebben onderzoek gedaan naar de effecten van bedrijfsmassage. Onderstaande resultaten zijn behaald bij bedrijven die variërend van eenmaal per week, per twee weken of per maand een stoelmassage aanbieden aan hun medewerkers. Uit het onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat 63% van de deelnemers een afname in RSI- klachten constateert met een gemiddelde daling van 52% van het klachtenniveau na het regelmatig ondergaan van een stoelmassage. En het onderzoek van de University of Miami toont een toename in alertheid en een afname van werkstress aan.

085 40 17 123

info@massageprofs.nl
Binnenhaven 1 6709 PD Wageningen

    Verstuurt het contactformulier uw bericht niet? Dan kunt u ons bereiken via info@massageprofs.nl of 085 40 17 123.