MICROKREDIET VOOR MOEDERS

Als ondernemer heb ik altijd de ambitie gehad om mijn succes te delen. Daarom heb ik vanaf de oprichting van MassageProfs ervoor gekozen om ook als onderneming een duidelijk standpunt in te nemen. Een deel van de winst stel ik beschikbaar aan een organisatie die bijdraagt aan ieders recht op een menswaardig bestaan.

Ik heb gekozen om een duurzame verbintenis aan te gaan met Stichting Microkrediet voor Moeders waarvan de doelstelling volledig aansluit bij mijn idee over filantropie. Hun missie en filosofie sluit naadloos aan op die van mij.

Microkrediet voor Moeders

In 2014 heb ik deelgenomen aan de Female Leadership Journey naar Vietnam. Hier hebben ik met een groep vrouwen diverse microkrediet projecten bezocht. Ik heb de vrouwen persoonlijk ontmoet en met eigen ogen kunnen zien en ervaren wat de impact van de microleningen voor deze mensen is. Het was een hele bijzondere en onvergetelijke ervaring. Deze reis en de ontmoetingen met zowel de vrouwen die het krediet ontvangen als met de vrouwen die voor de stichting werken hebben mij volledig overtuigd dat dit de stichting is waaraan ik mijn bedrijf wil verbinden. Het is een ongelofelijk goed concept. De leningen worden terugbetaald en de donatie kan weer als microkrediet aan een andere vrouw verstrekt worden. Het geld blijft dus steeds weer opnieuw zijn doel dienen. Het is nooit op! Wil je meer weten over microkrediet en deze organisatie bezoek dan de website van Stichting Microkrediet voor Moeders.

MP partner van MvM nieuw
katrien de graaf MvM

Wat doet MassageProfs voor Microkrediet voor Moeders

Jaarlijks stellen wij een percentage van de winst beschikbaar aan Microkrediet voor Moeders om in te zetten voor het verstrekken van microkredieten in verschillende landen. Tevens organiseren wij jaarlijks inzamelacties voor extra funding. Voor meer informatie bezoekt je de website van Stichting Microkrediet voor Moeders.

020-618 47 28

info@massageprofs.nl
Binnenhaven 1 6709 PD Wageningen

    Verstuurt het contactformulier uw bericht niet? Dan kunt u ons bereiken via info@massageprofs.nl of 020-618 47 28.